Les plaques solars

Les plaques solars són uns dispositius que transformen la radiació solar en energia elèctrica (cas dels panells fotovoltaics) o bé en…

energia eòlica

ENERGIA EÒLICA

Amb l’ energia eòlica es pot produir energia a qualsevol lloc on hi hagi vent. Instal·lant un aerogenerador pots produir…