Autoconsum, un cas real a Maçanet de la Selva

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

Un cas real d' autoconsum. Aquest mes de Maig, hem aconseguit un alt grau d'autosuficiència en una vivenda de Maçanet de la Selva amb una instal·lació d'autoconsum amb bateries de Liti.

Green Elèctric Energies Renovables hem assessorat energèticament, hem realitzat el muntatge i la posada en funcionament de la instal·lació.

Es tracta d'una instal·lació formada per 20 plaques fotovoltaiques del fabricant alemany Axitec de 330 Wp de potència de 72 celules policristal·lines, amb un suport sobre la teulada del garatge amb unes estructures a mida d'acer galvanitzat.

Aquests mòduls van connectats a tres aparells anomenats inversors que transformen l'electricitat solar generada en corrent continu, a corrent altern i 230V sincronitzada amb els paràmetres de la xarxa de distribució de la companyia subministradora.

Finalment, un aparell de control situat al quadre elèctric de l’habitatge (semblant a un dels interruptors que hi ha), mesura el flux d’energia i emet un senyal per regular la potència de l’inversor, de manera que si en algun moment hi ha menys consum que la potència que poden produir les plaques, es gestiona la potència de l’inversor perquè no vagi energia cap a la xarxa i es guarda l'excedent a la bateria intel·ligent de liti. En cas que no hi hagi cap consum o bé hi hagi un tall en el subministrament, l’inversor s’apaga del tot per motius de seguretat.

Aquest element de control, és un aparell que a banda de regular la instal·lació fotovoltaica, permet posar en funcionament o parar càrregues automàticament de manera que pot gestionar consums com ara un termo elèctric o una bomba de piscina en funció de l’energia solar disponible.

Amb aquest tipus d’instal·lació es pot reduir considerablement la factura si es combina amb una tarifa de doble discriminació horària, de manera que durant el dia l’electricitat és més cara coincidint amb les hores de sol, i de nit és més barata quan no tenim energia pròpia disponible.

El sistema instal·lat és totalment modular i si es vol ampliar en un futur o afegir més sistema d'emmagatzematge, no hi ha cap problema per integrar-ho.

Autoconsum Fotovoltaic 

  • 20 panells
  • suport acer galvanitzat
  • 3 inversors
  • bateria de Liti
  • monitorització
Cas real autoconsum

Sistema de monitorització:

Tota aquesta instal·lació va lligada a un sistema de monitorització que, amb accés a internet, permet controlar la instal·lació des de qualsevol lloc mitjançant una aplicació al telèfon mòbil o des d’un ordinador, analitzant els consums i la producció i recomanant accions per reduir la dependència energètica, com el moment més adient per diferents coses com ara posar una rentadora o l’aire condicionat.

Avantatges

- Gestió intel·ligent de l’energia i la mediació de la potència en un mateix equip

  • Costos del sistema més reduïts gracies a pocs components

  • Control i mediació dels fluixos energètics a la casa a partir de pronòstics

- Instal·lació ràpida i senzilla

- Connexions de comunicació adaptades el futur.