Consum a temps real d’una instal·lació d’autoconsum

Green Elèctric Energies Renovables us presenta unes fotografies on s'explica l'evolució d'una instal·lació solar d'autoconsum.

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi.

La informació i les fotos es centra en les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa elèctrica.  Amb autosuficiència el 100%.

Actualment, les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa són legals i qualsevol consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat.

A nivell domèstic, l’autoconsum es fa principalment mitjançant instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència.

Aquesta instal·lació solar fotovoltaica està dimensionada perquè produeixi energia sense malbaratar-la durant les hores de sol

En els moments en que coincideixi poca radiació solar amb molt consum funcionarà amb energia de la xarxa. D’aquesta manera sempre es disposa d’energia elèctrica.

L’energia produïda pel generador fotovoltaic és en corrent contínua, per tal de poder consumir-la cal transformar-la en corrent altern. Això es fa amb l’inversor Conversion Devices de 5kW. Aquest aparell no permet la injecció a la xarxa de l’energia produïda amb el sol.

L’autonomia de les bateries és d’un dia. En cas que s’exhaureix, aleshores l’inversor agafa directament l’energia de la xarxa elèctrica fent un by-pass. Cal tenir en compte que aquest canvi (de bateries a xarxa) genera un picrotall de 0,2 segons.

Dades de les fotografies:

Les barres vermelles és el consum de habitatge

Les barres taronges és la producció solar de la instal·lació solar

La blava és estat de carrega de bateries de la instal·lació

Sempre que la blava sigui superior al consum. I la vermella no arribi a la línea blava tenim un clar exemple del 100% autosuficient durant la nit i el dia.

Tal i com podeu veure ens els dos exemples de les fotografies.

A la segona fotografia és veu clarament una pujada de carrega de les bateries en el moment que comença a sortir el sol, i la producció solar és claríssima.