ENERGIA EÒLICA

Amb l’ energia eòlica es pot produir energia a qualsevol lloc on hi hagi vent. Instal·lant un aerogenerador pots produir energia infinita, ja que el vent mai s’acaba.

Ens trobem davant d'un recurs abundant, renovable, net i que ajuda a disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

L'energia del vent és utilitzada mitjançant l'ús de màquines eòliques, capaces de transformar l'energia eòlica en energia mecànica de rotació utilitzable, ja sigui per posar en funció directament les màquines operatives, com per a la producció d'energia elèctrica. 

Un molí és una màquina que transforma el vent en energia aprofitable, que prové de l'acció de la força del vent sobre unes aspes obliqües unides a un eix comú.

Avantatges:

  • És una energia neta, ja que no produeix emissions atmosfèriques ni residus contaminants.
  • No requereix una combustió que produeixi diòxid de carboni, per la qual cosa no contribueix a l'increment de l'efecte hivernacle ni al canvi climàtic.
  • Pot instal·lar-se en espais no aptes per altres finalitats, com per exemple a zones desèrtiques, pròximes a la costa, a vessants àrides i massa verticals per a ser cultivables.
  • Pot relacionar-se amb altres usos del sol

Des de Green Elèctric recomanem que s’instal·li l’energia eòlica combinada amb la fotovoltaica, així en cas de no haver-hi vent hi hauria sol i a l’inrevés. 

La millor combinació possible, amb el màxim rendiment de la instal·lació eòlica i solar al mateix temps.

A que esperes per tenir la teva energia eòlica, nosaltres t’ ajudem a aconseguir-la.

energia eòlica