Existeix l’impost del sol?

L'impost del sol és el nom amb què es coneix com el peatge a l'autoconsum per estar endollat a la Xarxa elèctrica. Si la potència supera els 10kW.

Les instal·lacions domèstiques que tenen menys de 10kW representen un 95% dels comptadors que hi ha a Catalunya.

Per més informació: Real Decret 900/2015

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10927

Els preus dels diferents materials per una instal·lació autoconsum ha caigut en picat, per tant l'estalvi energètic permet recuperar la inversió una mitjana de vuit anys.

Des de Green Elèctric Energies Renovables us fem un estudi per la instal·lació d'autoconsum econòmic i personalitzat, on hi inclou l'estalvi energètic de tots els mesos de l'any i el quadre amortització de la instal·lació solar.

Els principals consells que us donarà el nostre departament d'estalvi energètic són fer un canvi de tarifa cap a una de discriminació horari i així mateix baixa la potència. L'estalvi de la factura de la llum serà el màxim.

Recordar també que una instal·lació solar ajuda a reduir el màxim les despeses de la comunitat de veïns.

Alguns dels beneficis de l'Autoconsum:

  • Independència Energètica
  • Manteniment baix de la instal·lació fotovoltaica
  • Pensament de cares el futur
  • Col·laboració amb el medi ambient

Al desembre del 2017 sabem que:

La Comissió Europea d'Indústria i Energia ha aprovat un nou informe sobre energies renovables, que reafirma i reforça el dret del ciutadà a l'autoconsum energètic i les perspectives de futur per a l'energia renovable.

S'allibera d'impostos i de càrrecs punitius.

L'Objectiu que marca la Unió Europea per el 2020 és del 20% de producció de renovables.

UNEF ha incidit que a més de ser una font d'energia neta i «solidària amb el medi ambient», la fotovoltaica «és rendible en contextos en els quals no es posen barreres al seu desenvolupament».

Ara és el moment de muntar una instal·lació solar fotovoltaica, Green Elèctric us ajudarà.

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image