Les faroles  solars per a enllumenat públic o privat són la solució a espais allunyats de la xarxa d'electrificació i un gran estalvi per a l'enllumenat públic.

Són dispositius il·luminaria solar, que equivalent a petites centrals fotovoltaiques.

Durant el dia la radiació solar cau sobre el panell solar fotovoltaic, que aquest la transforma en energia elèctrica. Aquesta energia es dirigeix ​​fins a una bateria on queda emmagatzemada per al seu posterior ús.

Arribada la nit, l'energia emmagatzemada a la bateria serveix per encendre el il·luminaria led incorporada la farola solar.

Per mitjà d'una petita cèl·lula fotoelèctrica que detecta el nivell de lluminositat natural ambiental. Quan la cèl·lula detecta poca intensitat lumínica exterior (nit), encén les lluminàries, quan la intensitat lumínica és alta (dia), les apaga.

Amb una fàcil instal·lació es pot obtenir una autonomia de llum fins a 14 hores.

farola solar

Green Elèctric a desenvolupat aquest tipus de faroles solars, estan indicades: des de la il·luminació de jardins privats, a espais exteriors de naus industrials o parcs i jardins públics de les poblacions.

Disseny integrat "tot en un", panell solar monocristal·lí, eficient sistema de il·luminaria LED, una bateria de liti de llarga durada i un sensor de moviment PIR.

També són una solució molt recomanada per a noves urbanitzacions on es pot reduir considerablement el consum d'energia elèctrica als ajuntaments i sobretot el cost d'urbanització del cablejat elèctric en aquestes zones.

Farola solar

Avantatges

  • No necessita connexió a la xarxa elèctrica   
  • Sense talls per fallida de subministrament elèctric     
  • Fàcil instal·lació     
  • Ràpida instal·lació     
  • Mínim manteniment     
  • Ecològic i respectuós amb el medi ambient

La llum del sol per il·luminar la nit