Les plaques solars

Les plaques solars són uns dispositius que transformen la radiació solar en energia elèctrica (cas dels panells fotovoltaics) o bé en energia tèrmica (cas dels panells tèrmics). És doncs, un generador considerat pertanyent al grup d’energies renovables.

L'energia solar té sentit, és un ús eficient de l'espai, redueix considerablement les emissions de carboni, i és més assequible que mai.

Funcionament d'una placa solar

  1. Quan el sol brilla en un panell solar, l'energia del sol es converteix en electricitat.
  2. L'electricitat del panell solar es transforma en corrent i tensió connectades en un inversor.
  3. Aquesta és l'electricitat que es pot alimentar la llar.
  4. Amb energia solar, és contribueix amb energia verda i redueix els costos de la electricitat.
  5. La quantitat d'electricitat generada pels panells solars depèn de la quantitat de llum del sol.

L’energia solar fotovoltaica se sol usar per generar electricitat i /o escalfar l'aigua. Tot això gràcies a les cèl·lules fotoelèctriques de les plaques.

L’energia solar fotovoltaica s'usa de la mateixa manera que l'electricitat provinent de centrals tèrmiques, nuclears, hidràuliques o de qualsevol altra mena.

El major avantatge és la sostenibilitat, no només perquè es tracta d'una energia neta i la font de la qual es considera inesgotable, sinó per què el sol és una font a la qual tenen accés la majoria de les persones.

Així podem frenar el canvi climàtic i assegurant un futur sostenible.

Green elèctric posa el vostre abast l'estudi per ser autosuficients. Els nostres enginyers estaran el vostre costat en tot moment.

Font: https://www.recgroup.com/en

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image