Els manteniments preventius de les instal·lacions solars comporta tot un seguit de tasques molt necessàries per al seu correcte funcionament i per tal d’obtenir-ne el màxim rendiment. Aquestes tasques s’han de dur a terme per personal tècnic competent que conegui la tecnologia solar i les instal·lacions mecàniques en general. Aquestes operacions garanteixen l’ús, les prestacions, la seguretat i l’allargament de la vida útil de la instal·lació.

Tota operació de manteniment que realitzen els professionals de Green Elèctric Energies Renovables finalitza amb un informe tècnic de la visita, en el qual s’indica l’estat de la instal·lació i les anomalies detectades.

És per tots aquests motius que oferim CONTRACTES DE MANTENIMENT anual o periòdic, amb preus molt competitius i adaptats a les necessitats de cada client, per tal que no us hagueu de preocupar del rendiment i correcte funcionament de la vostra instal·lació.

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS CONNECTADES A LA XARXA

Visita anual de manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació solar fotovoltaica de connexió a la xarxa: 

  • Comprovació de les proteccions elèctriques, estat dels mòduls, estat dels inversors, estat mecànic dels cables i terminals.
  • Assessorament al client sobre les normes d'utilització i conservació de la instal·lació

Lliurament d'un informe tècnic on es reflexarà l'estat de les instal·lacions i les incidències trobades.

Manteniments Xarxa

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS D'AUTOCONSUM I AÏLLADES

Visita anual de manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum i aïllada.

  • Comprovació de les proteccions elèctriques, estat dels mòduls, estat dels inversors, estat mecànic dels cables i terminals.
  • Assessorament al client sobre les normes d'utilització i conservació de la instal·lació

Lliurament d'un informe tècnic on es reflexarà l'estat de les instal·lacions i les incidències trobades.

Autoconsum Aïllada

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

Visita anual de manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació solar tèrmica.

  • Comprovació de l'estat dels aïllaments i dels panells; revisió de les bombes i filtres, juntes, absorbidors, connexions i estructura. Revisió dels nivells d'anticongelant, sondes de temperatura; del quadre elèctric i de la centraleta de control.
  • Assessorament al client sobre les normes d'utilització i conservació de la instal·lació

Lliurament d'un informe tècnic on es reflexarà l'estat de les instal·lacions i les incidències trobades.

Manteniments tèrmica