La aerotèrmia consisteix en un circuit tancat de gas, que és el que segueix el cicle termodinàmic on s'escalfa i es refreda, gràcies a la compressió i descompressió d'aquest.

S'agafa l'energia de l'aire, amb l'evaporador, i es transmet l'aigua per al condensador. Per aquest motiu a aquestes màquines se les anomeni també aire-aigua. Aquest sistema, extreu la calor de l'aire existent en l'entorn per transmetre-ho al circuit de calefacció, i aquesta calor d'aire és inesgotable, per tant, és una font d'energia renovable.

A l'extreure l'energia de l'ambient, l'únic consum que té aquest dispositiu és el compressor, que és un consum elèctric que combina perfectament amb l'energia solar fotovoltaica. Mentre el compressor consumeix 1 kW de potència, es produeixen 4kW de calor.

Per tant, és dels sistemes més eficients i moderns.

Green Elèctric proposa una combinació de dues energies renovables per produir aigua calenta sanitària, i al mateix temps, un excedent d'energia elèctrica, que serà auto consumida: instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum i acumulador termodinàmic.

Aerotermia

Tenen la finalitat de produir l'energia necessària per suplir la demanda d'ACS de tot l'any i un excedent d'energia elèctrica que farà baixar la factura global de la llum.

En passar cables elèctrics en comptes de tubs d'aigua fa que la instal·lació sigui més senzilla, estètica i fiable.

Els panells fotovoltaics a més, són molt estètics i donen categoria a un habitatge. No només la seva instal·lació elèctrica, sinó a la construcció en general, ja que expressa un compromís amb el medi ambient i modernitat.

Podem dir, que la Aerotèrmia produeix més energia de la que consumeix: el 78% de l'energia aportada és gratuïta.

L'energia que extraiem de l'aire és gratuïta.

En cada cas, Green Elèctric Energies Renovables l'ajudarem a trobar la millor solució i dur a terme una instal·lació que s'adapti a les seves necessitats.