L'Autoconsum elèctric consisteix a produir energia mitjançant uns panells solars fotovoltaics per al consum propi de l'electricitat.

Dins de Green Elèctric Energies Renovables implantar les solucions per integrar les energies renovables a la xarxa elèctrica en les aplicacions d'autoconsum, tant instantani com diferit, per a aplicacions industrials, edificis de serveis i complexos residencials.

Els sistemes poden ser aïllats (sense connexió física a la xarxa), o connectats a la xarxa.

En els sistemes aïllats es pot prescindir d'estar connectat a la companyia elèctrica disposant només d'un grup electrogen com a reforç. Podem estalviar així els cànons i rebuts mensuals pels mínims contractats. En masies, granges, bombament d'aigua o llocs aïllats (sense xarxa elèctrica) es pot generar l'electricitat necessària amb subministrament 100% solar o amb un reforç puntual del grup electrogen.

Actualment, les instal·lacions connectades a la xarxa són legals i qualsevol consumidor d'energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat.

A nivell domèstic, l'autoconsum es fa principalment mitjançant instal·lacions d'energia solar fotovoltaica de petita potència.

La baixada significativa de costos dels panells solars i inversors fa que les instal·lacions d'autoconsum siguin una inversió de ràpida.

A causa de la gran proporció el terme fix en la factura elèctrica que grava el terme de potència, com més gran sigui la instal·lació més ràpidament amortitzarà, la inversió és més alta, però l'estalvi també és més gran.

Desafortunadament, avui dia existeixen en la nostra societat falsos mites i desinformació sobre les instal·lacions d'autoconsum que frenen el seu desenvolupament.

autoconsumo

L'autoconsum és una opció legal i viable tant tècnica com econòmicament, neta i responsable.

Introdueix una gran novetat: l'eliminació de tots els cànons.

Ara tens l'oportunitat de fer la teva pròpia energia i ser autosuficient. Seràs amo de la teva pròpia instal·lació d'autoconsum.