La instal·lació solar tèrmica és basa a la captació de la radiació solar,  aquesta és transfereix a un fluid portador de calor, generalment d'aire o aigua.

La instal·lació de captadors solars ens permet substituir una part del consum de combustibles fòssils (carbó, gas, petroli) i/o d'electricitat per energia solar.

Per tant és un aprofitament de la radicació provinent del sol per produir calor per a diferents usos:

  • Consum aigua calenta del 100%
  • Estalvi del consum de gas 
  • Allargar la temporada de bany de la seva piscina

L’aprofitament de l’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària és especialment interessant en el sector industrial degut als elevats consums que es solen presentar i a la homogeneïtat que presenta aquest consum al llarg de tot l’any.

Tèrmica

D’altra banda, l’energia solar tèrmica es pot aprofitar també per produir aigua calenta per a la calefacció, ja sigui amb col·lectors solars planers o amb tubs al buit, que permetran una cobertura energètica solar elevada al llarg de l’any.

També és molt interessant l’ús de l’energia solar tèrmica en aquelles instal·lacions de calefacció que funcionin amb fan-coils o les de terra radiant.

Una altra aplicació molt rellevant de l’energia solar tèrmica és la climatització de piscines, tant interiors com exteriors. La climatització fins i tot pot tenir un “cost zero” en el cas que s’aprofitin els excedents d’energia solar de la producció d’aigua calenta sanitària. Això permetrà allargar la temporada de bany a la piscina de maig fins a octubre aproximadament amb una temperatura confortable de 23ºC als 28ºC.

Green Elèctric Energies Renovables ens encarreguem de la confecció del projecte, planificació i desenvolupament de les obres, execució i entrega de l’ instal·lació "claus en mà", amb manuals d’ús i certificats de garanties.

Qualsevol habitatge que disposi d'uns 4 m2 de superfície de teulada pot disposar de una instal·lació per a obtenir aigua calenta sanitària, amb substitució o ajuda de l’energia convencional.