És el mateix l’energia solar fotovoltaica que l’energia solar tèrmica?

És evident que l’energia solar ha anat guanyant terreny al llarg dels últims anys i per això cada vegada veiem més plaques solars fotovoltaiques als teulats de les cases, als blocs de pisos, a diferents empreses, escoles, etc.

En aquest article us recordem com funciona l’energia fotovoltaica i quins són els avantatges de tenir-ne una instal·lació.

L’energia solar utilitza els raigs de sol per convertir-los en electricitat. Es tracta d’una font d’energia renovable que s’obté a través de la radiació solar i es transforma amb les plaques solars. La llum solar penetra a través de les cèl·lules que componen el panell solar, en aquest moment es produeix un diferencial del potencial elèctric que provoca una reacció en els electrons, fent que saltin d’un lloc a un altre i generant així corrent elèctrica.

Hi ha tot un seguit d’avantatges amb aquest tipus d’instal·lacions, entre ells destaquem la capacitat d’autoconsum per generar la pròpia electricitat, el fet que es tracti d’una energia respectuosa amb el medi ambient i l’estalvi energètic que suposa a aquells qui aposten per aquest sistema.

Quines són les principals diferències?

A diferència de l’energia solar fotovoltaica, la tèrmica s’utilitza per escalfar la llar, per cuinar o per disposar d’aigua calenta. Per això, podem afirmar que és un clar substitut del gas natural o del gas propà.

L’energia solar tèrmica ens permet obtenir calor en escalfar un fluid mitjançant l’energia procedent del sol, posteriorment, aquest fluid escalfarà l’aigua de l’habitatge mitjançant un intercanviador de calor. Com amb les instal·lacions fotovoltaiques, comptar amb una d’aquestes aporta una sèrie d’avantatges econòmics i mediambientals.

Així doncs, és important entendre que existeixen diferències entre aquestes dues plaques solars. Els panells fotovoltaics transformen l’energia solar en electricitat que posteriorment utilitzarem per alimentar qualsevol electrodomèstic, en canvi els panells tèrmics transformen l’energia solar en calor convertint-se així en un substitut perfecte del gas.

En ambdós casos és important tenir en compte la seva posició, és vital situar-les en una zona que es faciliti l’arribada dels raigs de sol, i per això normalment les col·loquem a la teulada dels edificis.

Desplaçat dalt de tot
Gràcies per contactar
En breu ens posarem en contacte
per atendre la vostra sol·licitud
× WhatsApp