Preguntes freqüents

Les plaques fotovoltaiques, dites panells solars o plaques solars, estan formades per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat a partir de la llum que incideix mitjançant l’efecte fotoelèctric.

Una placa fotovoltaica està composta per l’associació de varies cèl·lules solars que al rebre la radiació solar, cada una d’elles genera una tensió i corrent en funció del nivell de radiació.

Aquesta energia elèctrica generada és la que és pot aprofitar a la sortida del panell solar per l’ús de l’alimentació dels equips elèctrics.

Hi ha panells solars tèrmics ( per escalfar aigua calenta ) i panells solars fotovoltaics ( per generar electricitat). En aquest segon model trobem: monocristal·lins i policristal·lins.

Més informació: Tipus de plaques fotovoltaiques.

Com tots els dispositius elèctrics, una placa solar té una potència nominal i una altre potència real.

La potència nominal ens la diu la fitxa tècnica del panell, i la real, és la que pot produir realment.

Exemple: una placa solar té una potència nominal de 300Wp segons la seva fitxa tècnica, però realment pot tenir una potència de 305Wp. Per això a les fitxes tècniques també és pot parlar de “tolerància positiva”, és el % més de potència que pot tenir una placa solar sobre la seva potència nominal.

Les ombres sobre una placa solar, és sense cap mena de dubte, un dels millors enemics que ens podem trobar a un sistema d’energia solar fotovoltaic. Quan una placa solar és troba totalment o parcialment ombrejada, redueix dràsticament la seva producció d’electricitat, però a més a més afectarà el resta de les plaques que estiguin connectades a la zona d’ombres i és poden originar punts calents que deterioren físicament el panell.

Per més detalls: Afecte de l’ombra en una placa solar.

Les plaques és poden instal·lar: teulat, sostre, terra, a una pèrgola, una coberta … a per tot arreu.

Creativament és pot fer de tot però sempre és millor un teulat per els seus costos i de cares a un futur.

Cada cas és estudiat detalladament, perquè cada client és únic i amb necessitats diferents. Els nostres estudis són totalment gratuïts.

Amb una instal·lació de 10 o 12 plaques podem arribar a un gran estalvi de la factura de la llum.

Primer de tot s’ha de fer un estudi de la instal·lació, segons el consum i les hores de funcionament dels seus electrodomèstics, serà convenient instal·lar una potència adequada.

És preferible no cobrir els pics de consum, l’amortització serà més baixa i no regalar energia a l’empresa subministradora.

Cal tenir en compte que el dimensionament de la instal·lació es fa basant-se en valors de radiació mitjans obtinguts en els últims anys d’aquesta localitat.

L’estalvi típic amb plaques fotovoltaiques sol ser del 30 al 50%, però amb bateries podem arribar fins al 80% o 90%.

No fa falta, ja que amb un autoconsum instantani tenim un estalvi important de la companyia elèctrica, però en canvi porten beneficis extres a la instal·lació: pics de potència, augment de l’estalvi, autosuficiència, protecció dels electrodomèstics sobre canvis de tensió de la companyia…

En majoria dels casos, els sistemes funcionen en paral·lel amb la xarxa, si la xarxa falla la fotovoltaica és para.

Tot i així, tenim sistemes que poden treballar on la companyia sigui secundària.

Les plaques fotovoltaiques tenen una garantia de producte superior a 10 anys, i de producció garantida durant 25 anys. Les bateries tenen una garantia superior a 5 anys i fins a 6000 cicles de càrrega i descàrrega ( a un cicle per dia són 16 anys). En el nostre cas, instal·lem panells fotovoltaics de més de 20 anys de garantia del producte i de fabricació Europea.

Sí, clar.

És legal en el 100% dels casos i situacions possibles. A més amb el nou Real Decret ens retornen els excedents de la nostre instal·lació.

Les plaques poden generar tanta energia com gasta el cotxe però segurament a hores diferents. És pot generar l’energia que gasta el cotxe durant el dia i la bateria el carregarà durant la nit.

Els costos de manteniment són gairebé zero, són molt baixos en aquest tipus d’instal·lacions.

És recomana que una vegada al any és realitzin treballs de manteniment preventiu: estat de l’estructura, estat de les connexions, neteja de mòduls i comprovació de l’estat del cablejat.

Sí, primer de tot s’ha de demanar la llicència d’obres al vostre ajuntament. La majoria disposen de bonificacions i reduccions per instal·lacions d’energia solar.

Les nostres instal·lacions són claus en mà, per tant la legalització d’aquesta està inclosa en el pressupost.

Desplaçat dalt de tot
Gràcies per contactar
En breu ens posarem en contacte
per atendre la vostra sol·licitud
× WhatsApp