Energia Solar per a Cases Aïllades: Tot el que Necessites Saber

Cases Aïllades i Cases Rurals i la Solució de les Plaques Solars | Green Electric

Cases Aïllades i Plaques Solars: L’autosuficiència Energètica a l’Abast de les cases Rurals

Quan parlem de casas aïllades, ens referim a aquelles propietats que es troben allunyades de les xarxes convencionals de subministrament d’energia. La solució? Green Electric ens ofereix una solució innovadora: les plaques solars.

¿Què és una instal·lació de plaques solars aïllada?

Un sistema fotovoltaic aïllat és aquella instal·lació de plaques solars que no compta amb connexió elèctrica a la xarxa de distribució. D’aquesta manera, el consumidor esdevé autosuficient en la producció energètica i no depèn de cap comercialitzadora.

Les cases rurals, sovint situades lluny de les grans ciutats, poden beneficiar-se enormement de la instal·lació de plaques solars. Aquestes instal·lacions no només redueixen la dependència de la xarxa elèctrica, sinó que també promouen un estil de vida més sostenible i respectuós amb el medi ambient. A més, amb les subvencions i ajudes disponibles, la inversió inicial pot ser més assequible del que es pensa.

Diferències entre instal·lacions de autoconsum amb connexió i sistemes fotovoltaics aïllats

Hi ha una línia divisòria clara entre una instal·lació de autoconsum amb connexió i els sistemes fotovoltaics aïllats. Anem a detallar-les:

  • Una instal·lació d’autoconsum amb connexió utilitza plaques solars per estalviar energia, però segueix connectada a la xarxa de distribució per tenir electricitat en moments quan els mòduls fotovoltaics no poden generar-la.

  • Aquesta modalitat ofereix compensacions econòmiques pels excedents energètics, és a dir, per l’energia produïda però no consumida. Aquesta compensació es va establir en el Real Decret 244/2019.

  • Per contra, les instal·lacions fotovoltaiques aïllades no compten amb suport de la xarxa elèctrica. Per tant, és vital tenir bateries solars per emmagatzemar l’energia sobrant i garantir el subministrament durant tot el dia.

Funcionament de les Plaques Solars en Casas Aïllades

Aprofitar el sol com a font d’energia principal porta múltiples beneficis, no només econòmics sinó també ambientals. Veurem com funciona:

  1. En primer lloc, les plaques fotovoltaicas produeixen energia en forma de corrent continua durant les hores de radiació solar.

  1. Aquesta energia passa al regulador de càrrega. Si hi ha necessitats energètiques en aquell moment, es dirigeix al inversor solar, encarregat de transformar la corrent contínua en alterna per al consum.

  1. Si en aquell moment no es consumirà l’energia, aquesta es dirigeix a les bateries solars, garantint així un consum posterior quan sigui necessari.

Tipus d’Instal·lació Connexió a la Xarxa Compensació Econòmica Necessita Bateries
Autoconsum amb connexió Sí (segons el RD 244/2019) No
Fotovoltaic aïllat No No

Conclusió

Per a les casas aïllades, les plaques solars no són només una opció, sinó una necessitat per garantir l’autosuficiència energètica. Amb la incorporació de bateries solars, assegurem un subministrament continu i estable, independentment de la hora del dia. Green Electric ens ofereix les millors solucions en matèria d’energia solar per convertir la nostra casa en un espai sostenible i autosuficient.

Desplaçat dalt de tot
Gràcies per contactar
En breu ens posarem en contacte
per atendre la vostra sol·licitud
× WhatsApp