Plaques solars

Com fer el manteniment de les plaques solars?

Quan fem una instal·lació de plaques solars a la nostra llar s’ha de tenir en compte el manteniment preventiu, ja que aquest és de vital importància per un correcte funcionament de la instal·lació. I és que el rendiment màxim dels panells només s’aconsegueix quan es donen les condicions òptimes, allargant així la vida útil de la instal·lació. 

A vegades, una simple orientació inadequada o una certa desviació dels mòduls, una ombra d’un arbre sobre els panells, l’acumulació de brutícia o pols, poden fer que el rendiment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica no sigui bona, sense que nosaltres ho sapiguem. Per tant, cal aprendre com fer un manteniment adequat d’aquestes i ara, aprofitant que s’acosta el bon temps, és un bon moment!

Per què és important fer el manteniment de les plaques solars?

Com bé hem comentat en el punt anterior, per tal que els panells fotovoltaics funcionin correctament i els puguem utilitzar durant molts anys, és necessari fer un manteniment preventiu, ja que si tenim nets i en bones condicions els panells, aprofitarem més l’energia solar i el seu rendiment serà més estable i continu. A més, en algunes ocasions prevenir petits danys en les instal·lacions ens evitarà tenir problemes majors i de més cost en un futur. 

Un altre dels beneficis que obtindrem si tenim en bones condicions les plaques és que ens ajudarà a reduir despeses, ja que si està en bon estat rendeixen més i, per tant, no haurem de recórrer al proveïment de la xarxa elèctrica o a altres combustibles fòssils. 

Per tant, per norma general, és recomanable revisar un cop al mes les instal·lacions per comprovar el seu funcionament, però caldria realitzar un manteniment de manera exhaustiva per un tècnic professional una o dues vegades a l’any. 

Podem realitzar nosaltres mateixos el manteniment dels panells solars?

La finalitat de tenir les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum és, precisament, poder ser autosuficients. Per això, si el manteniment dels panells el podem fer nosaltres mateixos molt millor. Una altra opció, també molt vàlida, és contractar un professional o tècnic perquè de manera periòdica revisi l’estat de la teva instal·lació.

A més, el manteniment de les plaques solars fotovoltaiques, al no comptar amb parts mòbils, se simplifica bastant. Principalment, hem de revisar els següents components:

Panells fotovoltaics. Hem de revisar que no hi hagi trencaments, que estiguin nets i que es conserven gairebé com el primer dia. Depenent de la zona on estiguin situades caldrà revisar-les amb més o menys freqüència, depenent de les condicions climatològiques de l’àrea. 

Les bateries. És important revisar que el nivell d’electròlit de les bateries sigui el correcte, i en el cas que falti, caldrà emplenar-lo fins a arribar al nivell recomanat. 

Comptador. És el que comptabilitza l’electricitat que consumeixes. Hem de verificar que no hi ha fallades i que funciona bé.

Sistema de monitoratge. És la part més important perquè estiguem alerta que tot funciona, ja que és l’apartat que envia la informació de l’estat de la instal·lació i de la generació d’energia al teu telèfon mòbil i al nostre Centre de Control.

Suports. És important revisar de manera visual que les estructures estan també en bon estat i que els factors de la climatologia no les han espatllat. És a dir, hem de revisar que es mantenen intactes enfront de la corrosió o controlar possibles deformacions o esquerdes. 

Des de Green Elèctric marquem la importància de la cura i de la neteja de les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques i de tot el sistema, sobretot, per a evitar majors problemes i avaries més costoses en el futur. Perquè la prevenció és sempre l’aposta més segura.

Contacta amb nosaltres i t’assessorarem!

Desplaçat dalt de tot
Gràcies per contactar
En breu ens posarem en contacte
per atendre la vostra sol·licitud
× WhatsApp